NieuwenhuizenGenealogyPages
genealogy of the Nieuwenhuizen family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Notes


Matches 1,801 to 1,822 of 1,822

      «Prev «1 ... 33 34 35 36 37

 #   Notes   Linked to 
1801 Yvonne Dirkse Interview


 
Dirkse, Cornelius (I5155)
 
1802 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dirkse, Annika Marie (I1960)
 
1803 Yvonne Dirkse Interview Campbell, Roberta (I2037)
 
1804 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dirkse, Annika Marie (I4914)
 
1805 Yvonne Dirkse Interview Campbell, Roberta (I4991)
 
1806 Yvonne Dirkse Interview Blueberry Farmer


vanhees.ged Other Date of Import: Nov 18, 1998

 
Dirkse, Charles Gilbert (I2036)
 
1807 Yvonne Dirkse Interview Blueberry Farmer


vanhees.ged Other Date of Import: Nov 18, 1998

 
Dirkse, Charles Gilbert (I4990)
 
1808 Zij en haar man waren vrylaten binnen den Ambachte van Meetkerke en woonden te Brugge in een huis metter erfve ende steene poorte, aan de zuidzijde van de Oude Zak, genaamd Sint Anthuenis, palende met een brauwerycken achter ant watere. Deze 'brouwerijen', in sommige private woonsten ingericht, dienden alleen voor het privaat gebruik. Niettegenstaande moest op elke brouwte het accijns recht betaald worden. van Nieuwenhuyse, Marie (I966)
 
1809 Zij en haar man waren vrylaten binnen den Ambachte van Meetkerke en woonden te Brugge in een huis metter erfve ende steene poorte, aan de zuidzijde van de Oude Zak, genaamd Sint Anthuenis, palende met een brauwerycken achter ant watere. Deze 'brouwerijen', in sommige private woonsten ingericht, dienden alleen voor het privaat gebruik. Niettegenstaande moest op elke brouwte het accijns recht betaald worden. van Nieuwenhuyse, Marie (I3920)
 
1810 zij hadden drie kinderen Family F126
 
1811 Zij overleed ongehuwd zijnde. Zij was zeer begoederd en daar met haar afsterven de tak van haar grootvader Jacques van Nieuwenhuyse uitstierf, kwamen de nazaten van de broers dezer laatste als erfgenamen in aanmerking. De in de bibliotheek der Hoogschool van Gent en in het Fonds de Lophem van het R.A. Brugge gevonden genealogieen waarover wij reeds spraken, zijn zeer waarschijnlijk te dezer gelegenheid opgemaakt geweest.

Met betrekking tot haar erfenis schijnt Isabelle Danesin alle voorzorgsmaatregelen genomen te hebben. Haar testament werd opgemaakt voor notaris J. Buydens te Mechelen op 6 mei 1652. Reeds 's anderendaags 7 mei, maar ook op 8, 11 en 22 van dezelfde maand laat zij een andere notaris ontbieden, de notaris Vreven van Mechelen door wie zij verschillende codicillen laat opmaken. Dit geschiedt in haar woonhuis, op de bovenkamer. Zij was reeds bedlegerig, maar, volgens de gebruikelijke termen, 'haere vyf sinnen, verstande ende memorie wel machtich synde ende gebruyckende.'

De minuten van notaris Buydens zouden in het R.A. te Antwerpen berusten, maar, jammer genoeg hebben wij tot nog toe het testament van isabelle Danesin niet kunnen vinden. Niet alleen dit testament, maar ook de uitvoering ervan, de Staat van Goed opgemaakt ten sterfhuize en de akten van verdeling moeten uiterst interessant zijn.

De verschillende codicillen hebben wij gevonden in het archief van Mechelen onder de minuten van notaris Vreven.Zie voor meer info hieromtrent de copy van de genealogie (Anton).

 
Danesin, Isabelle (I1083)
 
1812 Zij overleed ongehuwd zijnde. Zij was zeer begoederd en daar met haar afsterven de tak van haar grootvader Jacques van Nieuwenhuyse uitstierf, kwamen de nazaten van de broers dezer laatste als erfgenamen in aanmerking. De in de bibliotheek der Hoogschool van Gent en in het Fonds de Lophem van het R.A. Brugge gevonden genealogieen waarover wij reeds spraken, zijn zeer waarschijnlijk te dezer gelegenheid opgemaakt geweest.

Met betrekking tot haar erfenis schijnt Isabelle Danesin alle voorzorgsmaatregelen genomen te hebben. Haar testament werd opgemaakt voor notaris J. Buydens te Mechelen op 6 mei 1652. Reeds 's anderendaags 7 mei, maar ook op 8, 11 en 22 van dezelfde maand laat zij een andere notaris ontbieden, de notaris Vreven van Mechelen door wie zij verschillende codicillen laat opmaken. Dit geschiedt in haar woonhuis, op de bovenkamer. Zij was reeds bedlegerig, maar, volgens de gebruikelijke termen, 'haere vyf sinnen, verstande ende memorie wel machtich synde ende gebruyckende.'

De minuten van notaris Buydens zouden in het R.A. te Antwerpen berusten, maar, jammer genoeg hebben wij tot nog toe het testament van isabelle Danesin niet kunnen vinden. Niet alleen dit testament, maar ook de uitvoering ervan, de Staat van Goed opgemaakt ten sterfhuize en de akten van verdeling moeten uiterst interessant zijn.

De verschillende codicillen hebben wij gevonden in het archief van Mechelen onder de minuten van notaris Vreven.Zie voor meer info hieromtrent de copy van de genealogie (Anton).

 
Danesin, Isabelle (I4037)
 
1813 Zij sterft als vrylatesse binnen Camerlincx Ambacht. In haar testament vraagt zij 's avonds begraven te worden tot de Capucienessen voor den autaer.


Tussen de vele missen voor haar zielerust op te dragen en alle aangerekend tegen acht stuvers, vinden wij er 100 te lezen in het cappelleken aen de Sloter brugghe.....Spelemans cappelle.De Capucienessen worden bedacht met een gift van duizend ponden groten in vooruitzicht als het pays sal syn ende sullen bauwen.Er wordt betaald 6-3-3 fgr. voor het maecken blaesoon met de stoffe ende anders en 4 fgr. over 't schilderen vant blaysoen ende wapens.

 
van Nieuwenhuyse, Marie-Catharina (I984)
 
1814 Zij sterft als vrylatesse binnen Camerlincx Ambacht. In haar testament vraagt zij 's avonds begraven te worden tot de Capucienessen voor den autaer.


Tussen de vele missen voor haar zielerust op te dragen en alle aangerekend tegen acht stuvers, vinden wij er 100 te lezen in het cappelleken aen de Sloter brugghe.....Spelemans cappelle.De Capucienessen worden bedacht met een gift van duizend ponden groten in vooruitzicht als het pays sal syn ende sullen bauwen.Er wordt betaald 6-3-3 fgr. voor het maecken blaesoon met de stoffe ende anders en 4 fgr. over 't schilderen vant blaysoen ende wapens.

 
van Nieuwenhuyse, Marie-Catharina (I3938)
 
1815 Zij stierf als vrylatesse in den Ambachte van Camerlincx.


Zij was wat men noemde 'fille devote' of geestelijke dochter. In haar testament vraagt zij 's avonds begraven te worden in de St. Salvatorskerk bij haar ouders met een stillen dienst.Duizend missen (ook aan 8 stuvers) met de Miserere en de De Profondis zijn te lezen over alle mijne voorouders ende vrienden die God believen zal.

 
van Nieuwenhuyse, Isabella-Therese (I985)
 
1816 Zij stierf als vrylatesse in den Ambachte van Camerlincx.


Zij was wat men noemde 'fille devote' of geestelijke dochter. In haar testament vraagt zij 's avonds begraven te worden in de St. Salvatorskerk bij haar ouders met een stillen dienst.Duizend missen (ook aan 8 stuvers) met de Miserere en de De Profondis zijn te lezen over alle mijne voorouders ende vrienden die God believen zal.

 
van Nieuwenhuyse, Isabella-Therese (I3939)
 
1817 Zij trad binnen in het klooster der Capucienessen binnen Brugge en werd geprofest onder de naam van Zuster Franscyse-Clare van Brugge op 1 januari 1672.


De Staat van Goed bij haar civiele dood is opgesteld samen met deze van haar broer Inghel. Zij kreeg de zelfde donatie als deze laatste en bij haar profes werd haar klooster evenveel begiftigd als dit van haar broer te Leuven.

 
van Nieuwenhuyse, Jacqueline-Clara (I989)
 
1818 Zij trad binnen in het klooster der Capucienessen binnen Brugge en werd geprofest onder de naam van Zuster Franscyse-Clare van Brugge op 1 januari 1672.


De Staat van Goed bij haar civiele dood is opgesteld samen met deze van haar broer Inghel. Zij kreeg de zelfde donatie als deze laatste en bij haar profes werd haar klooster evenveel begiftigd als dit van haar broer te Leuven.

 
van Nieuwenhuyse, Jacqueline-Clara (I3943)
 
1819 Zij werd in de St. Jacobskerk begraven, in een graf waar later ook het stoffelijk overschot van haar man werd bijgezet. van Nieuwenhuyse, Marie (I966)
 
1820 Zij werd in de St. Jacobskerk begraven, in een graf waar later ook het stoffelijk overschot van haar man werd bijgezet. van Nieuwenhuyse, Marie (I3920)
 
1821 Zowel Boudewijn, zijn vrouw Willemijn en vijf van hun kinderen zijn in november 1811 overleden, wellicht aan een besmettelijke ziekte??? Nieuwenhuize(n), Boudewijn (I393)
 
1822 Zowel Boudewijn, zijn vrouw Willemijn en vijf van hun kinderen zijn in november 1811 overleden, wellicht aan een besmettelijke ziekte??? Nieuwenhuize(n), Boudewijn (I3347)
 

      «Prev «1 ... 33 34 35 36 37