NieuwenhuizenGenealogyPages
genealogy of the Nieuwenhuizen family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Notes


Matches 201 to 250 of 1,080

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Next»

 #   Notes   Linked to 
201 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Kuipers, Gerardus Georgius (I1659)
 
202 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Kuijper, Johannes (I1662)
 
203 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F559
 
204 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F560
 
205 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F561
 
206 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F563
 
207 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F565
 
208 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F567
 
209 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F569
 
210 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F571
 
211 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F572
 
212 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F575
 
213 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F577
 
214 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F579
 
215 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F580
 
216 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F582
 
217 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F584
 
218 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F586
 
219 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F588
 
220 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F589
 
221 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F591
 
222 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F593
 
223 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F595
 
224 C.J.W. van der Togt, Pauwenkamp 264, 3607 GV Maarssen Family F597
 
225 C.V. Morra 't Zand, 8 juny 1867 Geliefde zoon! Zie zoo, wij zijn weer thuis! Gisteren avond te half elf Morra, Crijn Vroom (I1148)
 
226 Calverstraat 1647 Soet, Maritje Jacobs (I1194)
 
227 Cancer Other Dirkse, Florence Joan (I1912)
 
228 De afstammelingen van Jooris van Nieuwenhuuse en Marie de Cerf hebben meestal, wanneer hun wapen tussen kwartierstaten van obiits of grafzerken voorkwam, hun wapen gevierendeeld met dit van de familie de Cerf (een hertekop van keel op gouden veld). Nooit echter hebben zij dit gevierendeeld wapen gevoerd. van Nieuwenhuuse, Jooris (I950)
 
229 De Staat van Goed ter dezer gelegenheid opgemaakt is zeer uitgebreid en derhalve zeer interessant. Tussen de bezittingen van de overledene spreekt men van een leen genaamd 'Cleyheemerswal' gehouden van den Princelicke Leenhove den Burch van Brugghe in de prochie van Leffynghe oost van der kercke. Een ander leen is gelegen binnen den Ambachte van Camerlyncx in de prochie van Leffynghe noord van de kerke ende oost noord-oost vande Hooghe Peerde Brugghe liggende over den Iperleet, gehouden van 't Hof Ter Waese gheseyt Calckaers leen.

De plechtige uitvaart van Jan had plaats in de Collegiale Kerk van St. Salvator, met een volle dienst en volle geluid maar aan de geestelijkheid van de Cathedrale Kerk St. Donaes, waar de overledene, als erfelijke redenaar van het Proosse, diende begraven te worden, moest natuurlijk een schadeloosstelling betaald worden.
Naar gewoonte werden afsterven en begrafenis door een uitklinker aangekondigd.
Bij het spannen van de rouw ten sterfhuize spreekt men van twee witte kruiskens, vier candelaars en twee dwalen voor het opbaren.
Achtendertig mannekens dragende flambeeuwen vergezelden het stoffelijk overschot. Er wordt betaald voor de pareure (?) en 't dragen van de vane van St. Jooris, aan de Gilde van de Keerse Ambacht en dan nog aan een tiental godvruchtige gilden waaronder deze van OLV van Laurette en deze van de Blinde Lieden Gasthuis. De kerkvloer was met stroo bedekt. Een groot wit satijne kruis lag op de tombe en drie kleine op het altaar. Voor de uitvaar werden 125 tekens (in het frans mereaux) gegoten waarvan twintid behouden werden om te dienen bij de gefondeerde eeuwige jaargetijde. De steen diende tot het gieten dezer tekens en waarin 's overledens wapens gegraveerd zijn is gespaard gebleven en bewaard in de familie van Caloen-Rotsart, afstammelingen van Jan.
Er was natuurlijk een brooddeling aan de armen voorzien en bij de paters Recoletten werden 50 missen tot zielerust van de overledene opgedragen.
Voor- en achterzijde van de 'teeckens' die uitgedeeld werden bij de uitvaart van Jan hadden een diameter van 58/59 mm. (Een afbeelding is bij mij aanwezig).
De matrijs dezer tekens is bewaard gebleven bij de familie van Caloen-Rotsart de Hertaing. 
van Nieuwenhuuse, Jan (I967)
 
230 Deze Jan vinden we insgelijks in Zeeland. In het Lidmatenboek van de Hervormde Gemeente Vlissingen, aldaar bewaard in het Gemeentearchief, vinden wij volgende vermelding: Januari 1596, Kerkhof, Maiken Velters van Oostende huisvr. van Jan van Nieuwenhuyse, later vertrokken naar Middelburg.
Volgens dit zou Jan reeds voor 1596 met Mayken Velters gehuwd geweest zijn. Met 'Kerkhof' waar het gezin schijnt te wonen, wordt waarschijnlijk bedoeld de enkele woonhuizen die, te Vlissingen langst de begraafplaats nabij de Sint Jacobskerk gelegen waren. Tegenwoordig is dit de Oude Markt. Naderhand zou het gezin dus naar Middelburg zijn vertrokken.

Eigenaardig is dat een huwelijk van een 'Joes van Nieuwenhuuse met Maria Velders' ook vermeld wordt te Brugge op een P.R. van St. Salvatorskerk op 12 augustus 1602. Waarom deze laattijdige tweede inschrijving? Zou dit om redenen van financiele aard geweest zijn?
Dat het hier wel degelijk gaat over Jan van Nieuwenhuyse vinden wij in een akte verleden voor Clerc vande Voorde op 11 september 1615 (St.A.Br.) Daar compareert:
...Maria fa Adriaen Velder Wwe en bezittinghe vanden sterfhuuse van wijlent Jan van Nieuwenhuuse haar overleden man ... gerecht in een deel van het huis 'De Grote Beer' bij het overlijden van d'Heer Franchois van Nieuwenhuuse ende Joncvr. Catheline de Drumez zyne vader ende moeder. 
van Nieuwenhuyse, Jan (I1090)
 
231 Deze Pieter en zijn nazaten kennen wij alleen door de gegevens aangeduid op de gevonden genealogieen. Deze familie schijnt zich in Frans-Vlaanderen nedergezet te hebben. van (de) Nieuwenhuyse, Pieter (I1022)
 
232 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dirkse, Mary Francis (I2021)
 
233 Dit gezin was gehuisvest op de Dyver in Maykens ouderlijke woning. van Nieuwenhuyse, Mayken (I1024)
 
234 Dit gezin woonde te Brugge, in de Oude Zak, op de hoek van Rozendaal, in een huis toebehorende aan Inghel Stoet die gehuwd was met Marie van Nieuwenhuuse, de zuster van Jan, maar die tevens de vader schijnt te zijn van zijn vrouw Anna Stoet.
Jan, vrijlaat in Camerlyncks Ambacht, is dismeester en kerkmeester van St. Jacobs geweest.

Op het einde van zijn leven woonde Jan, samen met zijn vrouw, in een huis dat zij in pacht hadden van Heer en Meester Fr. de Blende, tegen 48 fgr. sjaars. Was dat nog altijd hetzelfde huis in de Oude Zak op de hoek van Rozendael maar dat van eigenaar veranderd was of was Jan intussen verhuisd?

Jan moet een ongeval gehad hebben aan een voet. Twee chirurgyns worden betaald over cureren van een accident op s'overledens voet. Het kwaad moet zich uitgebreid hebben want men spreekt ook van het cureren van s'overledens been. Daarvoor heeft men, onder ander, voor 2-8-0 fgr. brandewijn gebruikt.

Drie dokters, waaronder dokter Montanus, werden bij de zieke geroepen doch tevergeefs. Jan stierf als redenaar van het Proosse en vrylaat in Camerlincx Ambacht op 28 december 1663. 
van Nieuwenhuuse, Jan (I967)
 
235 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Effing, Gemma Maria Elisabeth (I1556)
 
236 Doop getuigen: Aagje Willems Nieuwenhuijzen, Renze Jansz (I33)
 
237 Doop getuigen: Aagtje Ariens de Vries, Reinder (I1721)
 
238 Doop getuigen: Cornelisje Kikkert Nieuwenhuyzen, Geertje (I1711)
 
239 Doop getuigen: Cornelisje Kikkert Nieuwenhuyzen, Lambert (I1713)
 
240 Doop getuigen: Dirkje Vlaming Nieuwenhuyzen, Jan (I88)
 
241 Doop getuigen: Gerrit Nieuwenhuis en Anna Maria Dieter Nieuwenhuyzen, Hendrik Jacobsz (I92)
 
242 Doop getuigen: Hendrik Antonie Flemmiks en Joanna van Brussel Vermeulen, Johannes (I129)
 
243 Doop getuigen: Hendrik Mulder en Marij Nieuwenhuis Nieuwenhuijsen, Marijtje (I1729)
 
244 Doop getuigen: Jacob en Marij Nieuwenhuijsen Nieuwenhuyzen, Trijntje (I91)
 
245 Doop getuigen: Jan Klaaszn Hugtenburg en Marijtje Lievense Lieshout (?) Vermeulen, Livinus (I128)
 
246 Doop getuigen: Jan Lieshoud en Pieternel Janse Wuste Vermeulen, Henricus (I131)
 
247 Doop getuigen: Jan van Heerwaarden en Jantje Bakker Nieuwenhuyzen, Martje (I1724)
 
248 Doop getuigen: Jan van Heerwaarden en Jantje Jacobs Nieuwenhuyzen, Johanna (I1722)
 
249 Doop getuigen: Jan van Zon en Pieternelletje Lieshoud Vermeulen, Cornelius (I130)
 
250 Doop getuigen: Jannetje de Vries, Sijbrig (I1719)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Next»