NieuwenhuizenGenealogyPages
genealogy of the Nieuwenhuizen family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Notes


Matches 51 to 100 of 1,822

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 37» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 #Texelse Geslachten# Kikkert, Lodewijntje (I1123)
 
52 #Texelse Geslachten# Rechlien, Reinoutje (I1130)
 
53 #Texelse Geslachten# Kikkert, Jan (I1139)
 
54 #Texelse Geslachten# Kikkert, Helena (I1140)
 
55 #Texelse Geslachten# Kikkert, Johan Frederik (I1141)
 
56 #Texelse Geslachten# Kikkert, Dirk (I1142)
 
57 #Texelse Geslachten# Kikkert, Trijntje (I1818)
 
58 #Texelse Geslachten# Kikket, Pietertje (I1819)
 
59 #Texelse Geslachten# Nieuwenhuijzen, Johanna Helena (I1824)
 
60 #Texelse Geslachten# Kikkert, Nanning Dirksz (I4074)
 
61 #Texelse Geslachten# Kikkert, Gerrit (I4076)
 
62 #Texelse Geslachten# Kikkert, Lodewijntje (I4077)
 
63 #Texelse Geslachten# Kikkert, Lodewijntje (I4077)
 
64 #Texelse Geslachten# Rechlien, Reinoutje (I4084)
 
65 #Texelse Geslachten# Kikkert, Jan (I4093)
 
66 #Texelse Geslachten# Kikkert, Helena (I4094)
 
67 #Texelse Geslachten# Kikkert, Johan Frederik (I4095)
 
68 #Texelse Geslachten# Kikkert, Dirk (I4096)
 
69 #Texelse Geslachten# Kikkert, Trijntje (I4772)
 
70 #Texelse Geslachten# Kikket, Pietertje (I4773)
 
71 #Texelse Geslachten# Nieuwenhuijzen, Johanna Helena (I4778)
 
72 ...vervolg. Zie voor eerste deel info vader.


Het familiewapen van de Brugse van Nieuwenhuyse's schijnt in Zeeland nooit gebruikt te zijn. Smallegange beschrijft een wapen bestaande uit een gouden huisje op een blauw veld als 'het' wapen van de familie van Nieuwenhuyse. Dit typisch sprekende wapen is wellicht gecreeerd door Jan van Nieuwenhuyse fs. Francois (zie Vlaamse genealogie IIIn) of een van diens nakomelingen, die door de connectie met de bekende Veerse burgemeestersfamilie Velters, wellicht behoefte aan een familiewapen hadden. Wellicht wilden zij het wapen met de ossekop niet gebruiken, of kenden zij het niet (32).


Wat de familienaam betreft: Boudewijn (IVd) was de eerste in het geslacht die rond 1700 het voorvoegsel 'van' liet vallen en alleen met Boudewijn Nieuwenhuyse tekende. In de 18e en 19e eeuw komen diverse schrijfwijzen voor, die zich na de instelling van de burgerlijke stand gehandhaafd hebben. De Zuid-Bevelandse families: Nieuwenhuise, Nieuwenhuize, Nieuwenhuizen, Nieuwenhuijse, Nieuwenhuijze en Nieuwenhuijzen stammen allen, voor zover bekend is, van genoemde Boudewijn. In de 19e eeuw zijn er leden van de familie naar Amerika vertrokken, waar nu de naam nog voortleeft als Newhouse. 

van Nieuwenhuyse, Jan Jansz. (I230)
 
73 ...vervolg. Zie voor eerste deel info vader.


Het familiewapen van de Brugse van Nieuwenhuyse's schijnt in Zeeland nooit gebruikt te zijn. Smallegange beschrijft een wapen bestaande uit een gouden huisje op een blauw veld als 'het' wapen van de familie van Nieuwenhuyse. Dit typisch sprekende wapen is wellicht gecreeerd door Jan van Nieuwenhuyse fs. Francois (zie Vlaamse genealogie IIIn) of een van diens nakomelingen, die door de connectie met de bekende Veerse burgemeestersfamilie Velters, wellicht behoefte aan een familiewapen hadden. Wellicht wilden zij het wapen met de ossekop niet gebruiken, of kenden zij het niet (32).


Wat de familienaam betreft: Boudewijn (IVd) was de eerste in het geslacht die rond 1700 het voorvoegsel 'van' liet vallen en alleen met Boudewijn Nieuwenhuyse tekende. In de 18e en 19e eeuw komen diverse schrijfwijzen voor, die zich na de instelling van de burgerlijke stand gehandhaafd hebben. De Zuid-Bevelandse families: Nieuwenhuise, Nieuwenhuize, Nieuwenhuizen, Nieuwenhuijse, Nieuwenhuijze en Nieuwenhuijzen stammen allen, voor zover bekend is, van genoemde Boudewijn. In de 19e eeuw zijn er leden van de familie naar Amerika vertrokken, waar nu de naam nog voortleeft als Newhouse. 

van Nieuwenhuyse, Jan Jansz. (I3184)
 
74 14-12-1743: Samen met Jacob Pieters Koijman uit Oosterend kocht hij van Sjourt Hendriks uit Harlingen 3.5 last boekweit voor f278,-. Dit staat vermeld in een notariele akte van 14-12-1743 (notaris Maarten Brouwer, Texel, inv.nr. 4868)


Belastinglijst van Texel van 1749: Renze wordt hier genoemd onder Oosterend - "grutter, 2 personen, een kommesaal".Van Oosterend is hij met zijn gezin naar Den Burg verhuisd, vermoedelijk in 1753. In dat jaar kocht Renze namelijk een huis in de Molenstraat in Den Burg. Een jaar later kocht hij ook het aangrenzende huis in de Molenstraat. Na zijn dood werden beide panden, namelijk huis, tuin, erf, schuur (met daarin de grutterij) en het huisje daar benoorden, voor f2000,- door zijn weduwe aagje Ariens 17-03-1767 getransporteerd aan hun schoonzoon Dirk Reijndersz.


Hoewel hij op 27-09-1744 in de NH kerk van Oosterend trouwde met Aagje Ariens, jongedochter van Oosterend, behoorde Renze toch tot de doopsgezinde kerk. Dit blijkt uit de Texelse schutterlijst van 1747, waarop hij als 'menist' wordt vermeldt, en ook uit het ontbreken van doopinschrijvingen van zijn kinderen.


De overlijdensdatum van Renze ligt tussen 08-06-1766 (toen hij nog een notariele akte liet opstellen) en 17-03-1767. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij wel vermeld in de impost op het begraven.

 
Nieuwenhuyzen, Renze Govertz (I1709)
 
75 14-12-1743: Samen met Jacob Pieters Koijman uit Oosterend kocht hij van Sjourt Hendriks uit Harlingen 3.5 last boekweit voor f278,-. Dit staat vermeld in een notariele akte van 14-12-1743 (notaris Maarten Brouwer, Texel, inv.nr. 4868)


Belastinglijst van Texel van 1749: Renze wordt hier genoemd onder Oosterend - "grutter, 2 personen, een kommesaal".Van Oosterend is hij met zijn gezin naar Den Burg verhuisd, vermoedelijk in 1753. In dat jaar kocht Renze namelijk een huis in de Molenstraat in Den Burg. Een jaar later kocht hij ook het aangrenzende huis in de Molenstraat. Na zijn dood werden beide panden, namelijk huis, tuin, erf, schuur (met daarin de grutterij) en het huisje daar benoorden, voor f2000,- door zijn weduwe aagje Ariens 17-03-1767 getransporteerd aan hun schoonzoon Dirk Reijndersz.


Hoewel hij op 27-09-1744 in de NH kerk van Oosterend trouwde met Aagje Ariens, jongedochter van Oosterend, behoorde Renze toch tot de doopsgezinde kerk. Dit blijkt uit de Texelse schutterlijst van 1747, waarop hij als 'menist' wordt vermeldt, en ook uit het ontbreken van doopinschrijvingen van zijn kinderen.


De overlijdensdatum van Renze ligt tussen 08-06-1766 (toen hij nog een notariele akte liet opstellen) en 17-03-1767. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij wel vermeld in de impost op het begraven.

 
Nieuwenhuyzen, Renze Govertz (I4663)
 
76 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nieuwenhuizen, Anton (I1)
 
77 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F1
 
78 Aangegeven door Willem Vermeulen Vermeulen, Antje (I134)
 
79 Aangegeven door Willem Vermeulen Vermeulen, Willemyntje (I135)
 
80 Aangegeven door Willem Vermeulen Vermeulen, Antje (I3088)
 
81 Aangegeven door Willem Vermeulen Vermeulen, Willemyntje (I3089)
 
82 After one and a half year, we both decided it was over. Seperated permanently on July 2nd, 2016.


We had our ups and downs, since that first meet on November 20th, 2014, but I enjoyed most of it. You're a very special lady, Daniele... not going to forget you...

 
Family F669
 
83 Als getuigen waren tegenwoordig:


Harm van Dijk, oud vierenveertig jaren, magazijnchef,


zwager des echtgenoots, wonende te Hengelo in OverijsselHendrik Jan Janssen, oud achtentwintig jaren, meubelmaker,


broeder der echtgenoote, wonende te Enschede

 
Family F5
 
84 Als getuigen waren tegenwoordig:


Harm van Dijk, oud vierenveertig jaren, magazijnchef,


zwager des echtgenoots, wonende te Hengelo in OverijsselHendrik Jan Janssen, oud achtentwintig jaren, meubelmaker,


broeder der echtgenoote, wonende te Enschede

 
Family F17
 
85 Als hoir feodaal (erfrecht van eerstgeborene) bij renunciatie ten synen profficte door zijn broer Jooris, erft hij van zijn halve broer Jan-Baptiste (kanunnik op St. Salvator) de heerlijkheid Cleyheemerswal, leen van de princelijke leenhove van den Burg van Brugge, gelegen in Camerlyncx Ambacht, prochie Leffynghe.


Cornelis was schepen 'slands van den Vrye en zegelde de, in deze hoedanigheid uitgevaardigde oorkonden, met zijn persoonlijk zegel.Wij vermoeden dat dit gezin op de O.L.Vrouwparochie woonde, vermits de kinderen in de O.L.Vrouwkerk gedoopt werden.

 
van Nieuwenhuyse, Cornelis-Robert (I991)
 
86 Als hoir feodaal (erfrecht van eerstgeborene) bij renunciatie ten synen profficte door zijn broer Jooris, erft hij van zijn halve broer Jan-Baptiste (kanunnik op St. Salvator) de heerlijkheid Cleyheemerswal, leen van de princelijke leenhove van den Burg van Brugge, gelegen in Camerlyncx Ambacht, prochie Leffynghe.


Cornelis was schepen 'slands van den Vrye en zegelde de, in deze hoedanigheid uitgevaardigde oorkonden, met zijn persoonlijk zegel.Wij vermoeden dat dit gezin op de O.L.Vrouwparochie woonde, vermits de kinderen in de O.L.Vrouwkerk gedoopt werden.

 
van Nieuwenhuyse, Cornelis-Robert (I3945)
 
87 Auswandererliste Rheinenser

von Wilfried Brmmer, 48429 Rheine, Esperlohstr. 27


Stand August 2000Kauling, Bernard Clemens, * 20.03.1857 Mesum


1879 / 80 nach Holland


oo Theodora van der Plas, * 13.12.1861 Aaslanderveen / NL; 7 Kinder, alle in Amsterdam geboren


E.: Johann Bernard Gerhard Kauling, Schneider, Mesum 72, und Theresia Plagemann.

 
Family F964
 
88 Begraven in de O.L.Vrouwkerk in de Buffelmakerskapel. van Nieuwenhuuse, Nicolays (I951)
 
89 Begraven in de O.L.Vrouwkerk in de Buffelmakerskapel. van Nieuwenhuuse, Nicolays (I3905)
 
90 Begraven in de O.L.Vrouwkerke in de Buffelmakerskapel. de Schildere, Barbara (I1018)
 
91 Begraven in de O.L.Vrouwkerke in de Buffelmakerskapel. de Schildere, Barbara (I3972)
 
92 Begraven in de St. Salvatorskerk. van Nieuwenhuuse, Cornelie (I965)
 
93 Begraven in de St. Salvatorskerk. Breydel, Aernout (I969)
 
94 Begraven in de St. Salvatorskerk. van Nieuwenhuyse, Cornelis-Robert (I991)
 
95 Begraven in de St. Salvatorskerk. van Nieuwenhuuse, Cornelie (I3919)
 
96 Begraven in de St. Salvatorskerk. Breydel, Aernout (I3923)
 
97 Begraven in de St. Salvatorskerk. van Nieuwenhuyse, Cornelis-Robert (I3945)
 
98 Begraven op 't Kathuizer kerkhof. Nieuwenhuysen, Dorothea (I1218)
 
99 Begraven op 't Kathuizer kerkhof. Nieuwenhuysen, Dorothea (I4172)
 
100 Begraven op het R.K. kerkhof St. Barbara

 
Nieuwenhuizen, Johannes Jacobus (I1596)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 37» Next»