NieuwenhuizenGenealogyPages
genealogy of the Nieuwenhuizen family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Family: Hendricus Theodorus Effing / Elisabeth Valk (F619)

m. 24 May 1874


Family Information    |    Notes    |    Sources    |    All

 • Father | Male
  Hendricus Theodorus Effing

  Born  24 Nov 1848  Nieuwehorne (Friesland) Find all individuals with events at this location
  Died  16 Oct 1933   
  Buried     
  Married  24 May 1874  [1]  Schoterland  [1] Find all individuals with events at this location
  Type  Civil 
  Father  Durk Gerritsz Effing | F621 Group Sheet 
  Mother  Grietje Smit | F621 Group Sheet 

  Mother | Female
  Elisabeth Valk

  Born  19 Aug 1846  't Meer (Friesland) Find all individuals with events at this location
  Died  (??-??-1924)   
  Buried     
  Father   
  Mother  Frederika Valk | F1007 Group Sheet 

  Child 1 | Female
  Grietje Effing

  Born  02 May 1875  Nieuwehorne Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 2 | Female
  Maria Theresia Effing

  Born  19 Dec 1880  Nieuwehorne Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 3 | Male
  Theodorus Hendrikus Effing

  Born  10 Sep 1886  Zwolle Find all individuals with events at this location
  Died  25 Jul 1968   
  Buried     
  Spouse  Elisabeth Wilhelmina Jantina Hesseling | F618 
  Married     

 • Notes  Married:
  • Wettelijk getuigen: Johannes Hermanus Banning, Yntze Beekes de Groot, Ate Feddes van IJlzingWettelijk getuigen: a, Anne Redenhuis

 • Sources 
  1. Bevolkingsregister Nieuwehorne.
   In het jaar Een duizend acht honderd vier en zeventig, den Vierentwintigsten dag der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schoterland, provincie Friesland, gecompareerd:
   Hendricus Effing, oud vijfentwintig jaren, wever, geboren en wonende te Nieuwehorne, meerderjarige zoon van Durk Gerrits Effing en Grietje Smit, bede overleden, in leven echtelieden
   en
   Elisabeth Valk, oud zevenentwintig jaren, naaister, geboren en wonende in het Meer, meerderjarige natuurlijke dochter van Frederika Valk, zonder beroep, wonende in het Meer

   Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den tienden en zeventienden Mei dezes jaars binnen deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
   En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:

   ten eersten: een geboorteextract van den bruidegom
   ten tweeden: een geboorteextract van de bruid
   ten derden : een overlijdensextract van des bruidegomsvader
   ten vierden: een overlijdensextract van de bruidegomsmoeder
   ten vijfden: een bewijs van voldoening aan de verpligtingen ten aanzien der militie van den bruidegom

   Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet, aan den huwelijken staat verbonden zijn, waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat Hendricus Effing en Elisabeth Valk bovengenoemd door den echt aan elkander zijn verbonden.

   En zulks in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Banning, oud zesenzeventig jaren, bode des bestuurs, Yntze Beekes de Groot, oud zesenzestig jaren, veldwachter, Ate Feddes van IJlzinga, oud vierenvijftig jaren, veldwachter en Anne Redenhuis, oud drieendertig jaren, klerk, allen wonende te Heerenveen en geene bloed- of aanverwanten der echtgenooten.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke door ons, de comparanten en de getuigen, nadat dezelve aan hen was voorgelezen is ondertekend.