NieuwenhuizenGenealogyPages
genealogy of the Nieuwenhuizen family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Elisabeth Valk

Female 1846 - (??-??-1924)


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All

 • Name Elisabeth Valk 
  Nickname Elisabeth 
  Born 19 Aug 1846  't Meer (Friesland) Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Female 
  Occupation Naaister 
  Permanent Record Number 1669 
  Died (??-??-1924) 
  Person ID I1669  Nieuwenhuizen Genealogy
  Last Modified 9 Sep 1997 

  Mother Frederika Valk 
  Family ID F1007  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Hendricus Theodorus Effing,   b. 24 Nov 1848, Nieuwehorne (Friesland) Find all individuals with events at this location,   d. 16 Oct 1933  (Age 84 years) 
  Married 24 May 1874  Schoterland Find all individuals with events at this location  [2
  Type: Civil 
  • Wettelijk getuigen: Johannes Hermanus Banning, Yntze Beekes de Groot, Ate Feddes van IJlzingWettelijk getuigen: a, Anne Redenhuis
  Permanent Record Number 619 
  Children 
   1. Grietje Effing,   b. 02 May 1875, Nieuwehorne Find all individuals with events at this location
   2. Maria Theresia Effing,   b. 19 Dec 1880, Nieuwehorne Find all individuals with events at this location
   3. Theodorus Hendrikus Effing,   b. 10 Sep 1886, Zwolle Find all individuals with events at this location,   d. 25 Jul 1968  (Age 81 years)
  Last Modified 9 Sep 1997 
  Family ID F619  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsBorn - 19 Aug 1846 - 't Meer (Friesland) Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - Type: Civil - 24 May 1874 - Schoterland Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Bevolkingsregister Het Meer.
   In het jaar Een duizend acht honder zesenveertig, den tweeentwintigsten der maand Augustus is voor ons Meester Hans Willem de Bloeg van Scheltinga, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Grietenij (Rechtsdistrict in Friesland) Schoterland, Provincie Vriesland, in het huis der Gemeente verschenen:

   Mattheus Valk, oud tweeenvijftig jaren, Deurwaarder bij 's Rijks Belastingen, wonende in het Meer, welke ons heeft verklaard, dat op den negentienden dezer maand, des namiddags ten een ure, in het Meer, in zijne tegenwoordigheid, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Frederika Valk, ongehuwd en zonder beroep, in het Meer woonachtig, aan welk kind is gegeven de voornam van Elisabeth.

   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Harmen Hendriks Kempes, oud vierenveertig jaren, arbeider, en Feite Schotunus, oud drieenveertig jaren, arbeider, beide te Heerenveen woonachtig, en is deze akte door ons, benevens den comparant en de getuigen na voorlezing ondertekend.

  2. Bevolkingsregister Nieuwehorne.
   In het jaar Een duizend acht honderd vier en zeventig, den Vierentwintigsten dag der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Schoterland, provincie Friesland, gecompareerd:
   Hendricus Effing, oud vijfentwintig jaren, wever, geboren en wonende te Nieuwehorne, meerderjarige zoon van Durk Gerrits Effing en Grietje Smit, bede overleden, in leven echtelieden
   en
   Elisabeth Valk, oud zevenentwintig jaren, naaister, geboren en wonende in het Meer, meerderjarige natuurlijke dochter van Frederika Valk, zonder beroep, wonende in het Meer

   Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den tienden en zeventienden Mei dezes jaars binnen deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
   En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overgelegd:

   ten eersten: een geboorteextract van den bruidegom
   ten tweeden: een geboorteextract van de bruid
   ten derden : een overlijdensextract van des bruidegomsvader
   ten vierden: een overlijdensextract van de bruidegomsmoeder
   ten vijfden: een bewijs van voldoening aan de verpligtingen ten aanzien der militie van den bruidegom

   Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet, aan den huwelijken staat verbonden zijn, waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat Hendricus Effing en Elisabeth Valk bovengenoemd door den echt aan elkander zijn verbonden.

   En zulks in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Banning, oud zesenzeventig jaren, bode des bestuurs, Yntze Beekes de Groot, oud zesenzestig jaren, veldwachter, Ate Feddes van IJlzinga, oud vierenvijftig jaren, veldwachter en Anne Redenhuis, oud drieendertig jaren, klerk, allen wonende te Heerenveen en geene bloed- of aanverwanten der echtgenooten.
   En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke door ons, de comparanten en de getuigen, nadat dezelve aan hen was voorgelezen is ondertekend.